μοιραστείτε στο

Top Youtube Howto & Style κανάλια

τάξητου YouTubeσυνδρομητέςπροβολές βίντεοκαταμέτρηση βίντεοκατηγορίαξεκίνησε
1 5-Minute Crafts5-Minute Crafts 80,400,000 26,777,003,738 6,719 Howto & Style 2016
2 Gulshan KalraGulshan Kalra 31,600,000 14,556,341,100 597 Howto & Style 2018
3 albert_cancookalbert_cancook 15,800,000 10,928,591,896 631 Howto & Style 2020
4 BRIGHT SIDEBRIGHT SIDE 44,500,000 10,890,677,974 6,904 Howto & Style 2017
5 Troom TroomTroom Troom 23,800,000 10,534,569,231 2,604 Howto & Style 2015
6 Fede VigevaniFede Vigevani 37,000,000 10,264,812,855 1,171 Howto & Style 2009
7 Wood MoodWood Mood 9,110,000 8,453,814,745 2,221 Howto & Style 2021
8 SUPER SLICK SLIME SAMSUPER SLICK SLIME SAM 19,700,000 7,748,241,520 997 Howto & Style 2018
9 Troom Troom ArabicTroom Troom Arabic 11,500,000 7,313,693,403 2,612 Howto & Style 2015
10 Трум ТрумТрум Трум 14,900,000 7,160,851,437 2,543 Howto & Style 2015
11 chefkoudychefkoudy 3,940,000 7,091,625,892 903 Howto & Style 2020
12 Troom Troom IndiaTroom Troom India 12,800,000 6,880,706,146 2,492 Howto & Style 2015
13 GENIALGENIAL 31,900,000 6,871,359,155 7,282 Howto & Style 2017
14 Village Cooking ChannelVillage Cooking Channel 23,100,000 6,521,900,868 222 Howto & Style 2018
15 5-Minute Crafts PLAY5-Minute Crafts PLAY 20,200,000 6,325,829,135 5,881 Howto & Style 2017

Top Youtube κανάλια - αναλυτικά στατιστικά

τάξητου YouTubeσυνδρομητές/ετοςπροβολές βίντεο/Ετοςκαταμέτρηση βίντεο/Ετος
1 5-Minute Crafts5-Minute Crafts 11,485,714 3,825,286,248 959
2 Gulshan KalraGulshan Kalra 6,320,000 2,911,268,220 119
3 albert_cancookalbert_cancook 5,266,666 3,642,863,965 210
4 BRIGHT SIDEBRIGHT SIDE 7,416,666 1,815,112,995 1,150
5 Troom TroomTroom Troom 2,975,000 1,316,821,153 325
6 Fede VigevaniFede Vigevani 2,642,857 733,200,918 83
7 Wood MoodWood Mood 4,555,000 4,226,907,372 1,110
8 SUPER SLICK SLIME SAMSUPER SLICK SLIME SAM 3,940,000 1,549,648,304 199
9 Troom Troom ArabicTroom Troom Arabic 1,437,500 914,211,675 326
10 Трум ТрумТрум Трум 1,862,500 895,106,429 317
11 chefkoudychefkoudy 1,313,333 2,363,875,297 301
12 Troom Troom IndiaTroom Troom India 1,600,000 860,088,268 311
13 GENIALGENIAL 5,316,666 1,145,226,525 1,213
14 Village Cooking ChannelVillage Cooking Channel 4,620,000 1,304,380,173 44
15 5-Minute Crafts PLAY5-Minute Crafts PLAY 3,366,666 1,054,304,855 980